Lagoon 42
2018, Lagoon
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.073
Listenpreis: € 3.837
Sie sparen: € 1.764
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.073
Listenpreis: € 3.837
Sie sparen: € 1.764
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.971
Listenpreis: € 3.637
Sie sparen: € 1.666
 
Sun Odyssey 519 - 5 cab.
2016, Jeanneau
28.12.2019 – 11.01.2020
Adria / Süd / Split
€ 2.779
Listenpreis: € 4.930
Sie sparen: € 2.151
 
Sun Odyssey 519 - 5 cab.
2016, Jeanneau
21.12.2019 – 04.01.2020
Adria / Süd / Split
€ 2.779
Listenpreis: € 4.930
Sie sparen: € 2.151
 
Sun Odyssey 45.2
2000, Jeanneau
28.12.2019 – 11.01.2020
Adria / Süd / Split
€ 1.679
Listenpreis: € 2.930
Sie sparen: € 1.251
 
Sun Odyssey 45.2
2000, Jeanneau
21.12.2019 – 04.01.2020
Adria / Süd / Split
€ 1.679
Listenpreis: € 2.930
Sie sparen: € 1.251
 
Sun Odyssey 519 - 5 cab.
2016, Jeanneau
28.12.2019 – 04.01.2020
Adria / Süd / Split
€ 1.465
Listenpreis: € 2.540
Sie sparen: € 1.076
 
Sun Odyssey 519 - 5 cab.
2016, Jeanneau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Süd / Split
€ 1.465
Listenpreis: € 2.540
Sie sparen: € 1.076
 
Sun Odyssey 45.2
2000, Jeanneau
28.12.2019 – 04.01.2020
Adria / Süd / Split
€ 915
Listenpreis: € 1.540
Sie sparen: € 626
 
Sun Odyssey 45.2
2000, Jeanneau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Süd / Split
€ 915
Listenpreis: € 1.540
Sie sparen: € 626
 
Dufour 412 Grand Large (3Cab)
2017, Dufour
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.360
Listenpreis: € 2.140
Sie sparen: € 780
 
Elan Impression 444 (4Cab)
2013, Elan
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.420
Listenpreis: € 2.200
Sie sparen: € 780
 
Jeanneau 53 - 5 + 1 cab.
2014, Jeanneau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Süd / Split
€ 1.997
Listenpreis: € 3.235
Sie sparen: € 1.238
 
Jeanneau 53 - 5 + 1 cab.
2012, Jeanneau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Süd / Split
€ 1.997
Listenpreis: € 3.235
Sie sparen: € 1.238
 
Jeanneau 53 - 5 + 1 cab.
2011, Jeanneau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Süd / Split
€ 1.997
Listenpreis: € 3.235
Sie sparen: € 1.238
 
Sun Odyssey 509 - 5 cab.
2014, Jeanneau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Süd / Split
€ 1.937
Listenpreis: € 3.135
Sie sparen: € 1.198
 
Sun Odyssey 509 - 5 cab.
2013, Jeanneau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Süd / Split
€ 1.937
Listenpreis: € 3.135
Sie sparen: € 1.198
 
Oceanis 40
2007, Beneteau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 963
Listenpreis: € 1.457
Sie sparen: € 494
 
Oceanis 40
2007, Beneteau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 963
Listenpreis: € 1.457
Sie sparen: € 494
 
Lagoon 39
2017, Lagoon
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.837
Listenpreis: € 2.737
Sie sparen: € 900
 
Oceanis 45
2016, Beneteau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.639
Listenpreis: € 2.387
Sie sparen: € 748
 
Oceanis 45
2016, Beneteau
21.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.639
Listenpreis: € 2.387
Sie sparen: € 748
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
11.04.2020 – 25.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.976
Listenpreis: € 6.020
Sie sparen: € 2.044
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
11.04.2020 – 25.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.820
Listenpreis: € 5.780
Sie sparen: € 1.960
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
11.04.2020 – 25.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.820
Listenpreis: € 5.780
Sie sparen: € 1.960
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
04.04.2020 – 18.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
28.03.2020 – 11.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
21.03.2020 – 04.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
14.03.2020 – 28.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
07.03.2020 – 21.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
29.02.2020 – 14.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
22.02.2020 – 07.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
15.02.2020 – 29.02.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
08.02.2020 – 22.02.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
01.02.2020 – 15.02.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
25.01.2020 – 08.02.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
18.01.2020 – 01.02.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
11.01.2020 – 25.01.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Sun Odyssey 519 - 5 + 1 cab.
2018, Jeanneau
04.01.2020 – 18.01.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.547
Listenpreis: € 5.360
Sie sparen: € 1.813
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
04.04.2020 – 18.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
04.04.2020 – 18.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
28.03.2020 – 11.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
28.03.2020 – 11.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
21.03.2020 – 04.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
21.03.2020 – 04.04.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
14.03.2020 – 28.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
14.03.2020 – 28.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
07.03.2020 – 21.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750
 
Elan Impression 50 - 5 + 1 cab.
2018, Elan Marine
07.03.2020 – 21.03.2020
Adria / Nord / Biograd
€ 3.430
Listenpreis: € 5.180
Sie sparen: € 1.750