Lagoon 42
2018, Lagoon
15.12.2018 – 29.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.890
Listenpreis: € 9.514
Sie sparen: € 6.624
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
15.12.2018 – 29.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.890
Listenpreis: € 9.514
Sie sparen: € 6.624
 
Jeanneau 64 - 5 + 1 cab.
2016, Jeanneau
23.03.2019 – 30.03.2019
Adria / Süd / Trogir
€ 2.530
Listenpreis: € 7.810
Sie sparen: € 5.280
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
22.12.2018 – 29.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.825
Listenpreis: € 4.907
Sie sparen: € 3.082
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
22.12.2018 – 29.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.825
Listenpreis: € 4.907
Sie sparen: € 3.082
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
15.12.2018 – 22.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.825
Listenpreis: € 4.907
Sie sparen: € 3.082
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
15.12.2018 – 22.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.825
Listenpreis: € 4.907
Sie sparen: € 3.082
 
Oceanis Yacht 62 - 4 + 1
2018, Bénéteau
13.04.2019 – 20.04.2019
Adria / Süd / Trogir
€ 2.530
Listenpreis: € 7.450
Sie sparen: € 4.920
 
Oceanis Yacht 62 - 4 + 1
2018, Bénéteau
06.04.2019 – 13.04.2019
Adria / Süd / Trogir
€ 2.530
Listenpreis: € 7.450
Sie sparen: € 4.920
 
Oceanis Yacht 62 - 4 + 1
2018, Bénéteau
30.03.2019 – 06.04.2019
Adria / Süd / Trogir
€ 2.530
Listenpreis: € 7.450
Sie sparen: € 4.920
 
Oceanis Yacht 62 - 4 + 1
2018, Bénéteau
23.03.2019 – 30.03.2019
Adria / Süd / Trogir
€ 2.530
Listenpreis: € 7.450
Sie sparen: € 4.920
 
Oceanis Yacht 62 - 4 + 1
2018, Bénéteau
16.03.2019 – 23.03.2019
Adria / Süd / Trogir
€ 2.530
Listenpreis: € 7.450
Sie sparen: € 4.920
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
14.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
14.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
14.12.2019 – 28.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
07.12.2019 – 21.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
07.12.2019 – 21.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
07.12.2019 – 21.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
30.11.2019 – 14.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
30.11.2019 – 14.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
30.11.2019 – 14.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
23.11.2019 – 07.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
23.11.2019 – 07.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
23.11.2019 – 07.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
16.11.2019 – 30.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
16.11.2019 – 30.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
16.11.2019 – 30.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
09.11.2019 – 23.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
09.11.2019 – 23.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
09.11.2019 – 23.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
02.11.2019 – 16.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
02.11.2019 – 16.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
02.11.2019 – 16.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
26.10.2019 – 09.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
26.10.2019 – 09.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
26.10.2019 – 09.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
19.10.2019 – 02.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
19.10.2019 – 02.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.442
Listenpreis: € 5.914
Sie sparen: € 3.472
 
Lagoon 42
2017, Lagoon
19.10.2019 – 02.11.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.290
Listenpreis: € 5.514
Sie sparen: € 3.224
 
Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.
2017, Lagoon-Bénéteau
13.04.2019 – 20.04.2019
Adria / Süd / Dubrovnik
€ 3.590
Listenpreis: € 9.090
Sie sparen: € 5.500
 
Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.
2017, Lagoon-Bénéteau
06.04.2019 – 13.04.2019
Adria / Süd / Dubrovnik
€ 3.590
Listenpreis: € 9.090
Sie sparen: € 5.500
 
Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.
2017, Lagoon-Bénéteau
30.03.2019 – 06.04.2019
Adria / Süd / Dubrovnik
€ 3.590
Listenpreis: € 9.090
Sie sparen: € 5.500
 
Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.
2017, Lagoon-Bénéteau
23.03.2019 – 30.03.2019
Adria / Süd / Dubrovnik
€ 3.590
Listenpreis: € 9.090
Sie sparen: € 5.500
 
Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.
2017, Lagoon-Bénéteau
16.03.2019 – 23.03.2019
Adria / Süd / Dubrovnik
€ 3.590
Listenpreis: € 9.090
Sie sparen: € 5.500
 
Oceanis 45
2016, Beneteau
22.12.2018 – 05.01.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.057
Listenpreis: € 4.761
Sie sparen: € 2.704
 
Oceanis 45
2016, Beneteau
22.12.2018 – 05.01.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.057
Listenpreis: € 4.761
Sie sparen: € 2.704
 
Oceanis 45
2016, Beneteau
15.12.2018 – 29.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.214
Listenpreis: € 5.154
Sie sparen: € 2.940
 
Oceanis 45
2016, Beneteau
15.12.2018 – 29.12.2018
Adria / Nord / Sibenik
€ 2.214
Listenpreis: € 5.154
Sie sparen: € 2.940
 
Lagoon 42
2018, Lagoon
14.12.2019 – 21.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.511
Listenpreis: € 3.107
Sie sparen: € 1.596
 
Lagoon 42
2019, Lagoon
14.12.2019 – 21.12.2019
Adria / Nord / Sibenik
€ 1.511
Listenpreis: € 3.107
Sie sparen: € 1.596